HKBU Library Hong Kong Baptist University – HKBU
Browse by » Course / Department

SCM - School of Chinese Medicine

Course Code Course Name  Course Instructor     Entries  
BMSC 1025 Anatomy and Physiology Cheung, King-Ho; Yue, Kevin K M 1
BMSC 2005 General Pathology Kwan, Hiu Yee; Tsang, Siu Wai 1
CMED 1036 Health Cultivation of Chinese Medicine and Lifestyle Medicine: A Comparative Introduction Zhang, Shi Ping 2
PCMD 1026 Medicinal Botany I Chen, Hubiao 1
CMED 3035 Surgery of Chinese Medicine Huang, Feili 1
CMED 1035 中國醫學史 Dang, Yi; Jiang, Ming 1
STCM 2002 中藥保健食品學 Tsang, Hiu Yeung 1
DDCM 1003 中藥學 Tsang, Hiu Yeung 1
PCMD 2015 中藥學 Guo, Ping; Zhao, Zhongzhen 1
STCM 1003 中藥學 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1003 中藥學 Tsang, Hiu Yeung 1
ADPCM 1003 中藥學 Tsang, Hiu Yeung 1
DDCM 2003 中藥炮製學 Zhou, Limin 1
ADPCM 1006 中藥炮製學 Zhou, Limin 1
PCMD 3007 中藥藥劑學 Yang, Zhijun 3
ADPCM 2002 中藥藥劑學 Zhou, Limin 1
PCMD 3026 中藥藥理學 Han, Simon Q B 1
PHA 0303 中藥藥理學 Zhou, Limin 1
PCMD 4006 中藥製劑分析 Han, Simon Q B 1
PHA 0305 中藥製劑分析與中成藥分析 Zhou, Limin 1
ADPCM 2001 中藥鑒定學 Zhou, Limin 1
CMED 3056 中醫五官科學 Wang, Yongqin 1
DCM 2003 中醫兒科學 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1006 中醫內科學 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 3038 中醫內科學 I Bian, Zhao Xiang; Chua, Ka Kit; Dai, Zhaoyu; Li, Min; Peng, Bo; Xu, Daji; Zhang, Xuebin 2
CMED 3046 中醫各家學說 Zhang, Qing Ling 1
PCMD 1045 中醫基礎理論 Dai, Zhaoyu; Dang, Yi 2
STCM 1001 中醫基礎理論 Tsang, Hiu Yeung 1
DDCM 1001 中醫基礎理論 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 1006 中醫基礎理論 Chua, Ka Kit; Dang, Yi; Li, Hong; Zhang, Qing Ling 1
ACU 1001 中醫基礎理論 Tsang, Hiu Yeung 1
ADPCM 1001 中醫基礎理論 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1001 中醫基礎理論 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 2002 中醫婦科學 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 3047 中醫婦科學 Li, Xiaoguang; Zhang, Chunling 2
PHA 0304 中醫市場與國際貿易 Zhou, Limin 1
CMED 3055 中醫眼科學 Liu, Xin 1
CMED 2045 中醫經典選讀(一)內經 Jiang, Ming 1
CMED 2026 中醫經典選讀(三)金匱要略 Jiang, Ming 1
PHA 0302 中醫藥劑學 Zhou, Limin 1
DDCM 1002 中醫診斷學 Tsang, Hiu Yeung 1
STCM 1002 中醫診斷學 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 1017 中醫診斷學 Li, Hong 2
ACU 1002 中醫診斷學 Tsang, Hiu Yeung 1
ADPCM 1002 中醫診斷學 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1002 中醫診斷學 Tsang, Hiu Yeung 1
STCM 2003 中醫養生學概論 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 3058 中醫骨傷、推拿學(一) Cheung, Chun Hoi; Tu, Feng 1
ACU 1005 刺法灸法學 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 2004 推拿學導論 Tsang, Hiu Yeung 1
ACU 2003 推拿治療學 Tsang, Hiu Yeung 1
STCM 1004 方劑學 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1004 方劑學 Tsang, Hiu Yeung 1
ADPCM 1004 方劑學 Tsang, Hiu Yeung 1
STCM 1006 營養學 Tsang, Hiu Yeung 1
ACU 1004 經絡腧穴學 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 2005 臨床中藥學 Chua, Ka Kit; Fong, Wai Leuk 1
DDCM 2004 藥事管理學 Zhou, Limin 1
PCMD 4015 藥事管理學 Zhang, Hongjie 1
ADPCM 2004 藥事管理學 Zhou, Limin 1
ADPCM 1005 藥用植物學 Tsang, Hiu Yeung 1
DDCM 1005 藥用植物學與生理學 Zhou, Limin 1
STCM 1005 西醫學基礎 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 1005 西醫學基礎 Tsang, Hiu Yeung 1
ACU 1003 西醫學基礎 Tsang, Hiu Yeung 1
DCM 2001 針灸學基礎 Tsang, Hiu Yeung 1
CMED 2015 針灸學基礎 Li, Hong; Zhang, Shi Ping 1
ACU 2002 針灸治療學 Tsang, Hiu Yeung 1
ACU 2004 針灸醫籍選讀 Tsang, Hiu Yeung 1